หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2560

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2560 เชิญคลิกซิค่ะ

     หนังสือ ฤกษ์งามยามมงคล เป็นการนำความรู้วิชาโหราศาสตร์ระบบนิรายนะวิธี (Fixed Zodiac) มาพัฒนาให้ก้าวหน้าเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ ตั้งแต่เกิดจนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆ ได้อย่างดียิ่ง เป็นการนำวิชาที่มีอยู่ยาวนานในสังคมไทยมาใช้ประโยชน์อย่างสมค่าของวิชา
     ฤกษ์ผ่าคลอดถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตโดยเน้นให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้มีความคิด
สติปัญญาดี เป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีสถานะการเงินดีจากการประกอบสัมมาอาชีวะที่สุจริต เพื่อหวังว่าจะเป็นกำลังของครอบครัวให้เติบใหญ่ก้าวหน้า อันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป ดวงชะตากำเนิดถือเป็นดวงชะตาที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ที่จะติดตัวตลอดไปจนสิ้นอายุขัย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
    ฤกษ์อุปสมบท เน้นในเรื่องอุปสมบทเป็นพระที่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหรือพระธรรม บวชแล้วได้พบกับอาจารย์ มีธรรมะหรือมีคำสอนที่ถูกต้อง เพื่อจักได้สืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป
    คณะผู้จัดทำเป็นนักโหราศาสตร์ที่นำความรู้ในวิชามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ มิได้มีอาชีพดูดวงหรือวางฤกษ์ ข้อเขียนทั้งหมดจึงเที่ยงตรงและไม่มีเจตนาแอบแฝง ให้ท่านผู้อ่านมาเสียเงินเสียทองเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ แต่ประการใด
     ท่านผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ต้องระลึกและเข้าใจด้วยว่า ในแต่ละวันแม้จะเป็นวันดี แต่จะดีมากหรือน้อยต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในวันนั้นๆ และรายละเอียดของแต่ละบุคคล ผู้จัดทำไม่สามารถลงรายละเอียดได้ จึงเขียนไว้เป็นแนวทางเท่านั้น
     ขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายที่สั่งสมมา จงช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้หนังสือเล่มนี้ด้วยเทอญ

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการบริหาร และผู้พยากรณ์

คนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มิถุนายน 2559

นิตยสารคนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มิถุนายน 2559

Millionaires don’t use Astrologers,
Billionaires do
                                   J.P. Morgan

       นิตยสารคนรวยหุ้นฉบับนี้ เน้นเรื่องที่คนในวงการสนใจกันมากคือเรื่องของประเทศจีนในมุมมองด้านต่างๆ ของนักเขียนประจำฉบับทุกท่าน เป็นการเจาะจงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีน
       เนื่องจากการสื่อสารของข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การทำนิตยสารเป็นรูปเล่มล่าช้า ไม่ทันยุคและทันเหตุการณ์ นิตยสารคนรวยหุ้นจึงต้องปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในรูปแบบใหม่ จะมีการนำเสนอในรูปแบบของ Facebook , Page และ Website ในโอกาสต่อไป
       ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานในนิตยสารคนรวยหุ้นมาโดยตลอด

 

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการ

สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน ธันวาคม 2559

สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน ธันวาคม 2559

         เศรษฐกิจ – การเงิน ผลผลิตทางเกษตรกรรมเริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ต่างชาติเริ่มมีการจองหรือสั่งซื้อเข้ามาให้เห็น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้น รายรับของรัฐจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน การท่องเที่ยวจะคึกคัก การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือคึกคัก
          การปกครอง – การเมือง – การทหาร ผลงานของรัฐบาลที่วางแนวทางไว้ในอดีตจะเริ่มเห็นผลงานที่ดีและชัดเจนมากขึ้นในช่วงนี้ จะทำให้ประชาชนชื่นชม มีการศึกษาหาแนวทางที่มั่นคงในการเลือกตั้งเพื่อให้ได้คนดีมาบริหารประเทศเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในระยะยาว
          สังคม – อุบัติภัย จะมีการลอบวางเพลิงจากบรรดาอันธพาลป่วนเมืองโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจที่ติดต่อกับต่างชาติ  ประชาชนจะรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นจึงมองเห้นความหวังและอนาคต การเดินทางท่องเที่ยวจะคึกคักดีขึ้นกว่าปีก่อนๆ แต่ยังไม่ถึงกับบูมมากๆ


โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2559  โดย อาจารย์ เพิ่มสิน เลิศรัฐการ และอาจารย์ ตะวันรุ่ง แสงปัญญา

ความปลอดภัยของเงินลงทุนต้องมาก่อน

ความปลอดภัยของเงินลงทุน
ต้องมาก่อน

       การลงทุนในหุ้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยจังหวะจะโคนในการเข้าลงทุน การได้กำไรหรือขาดทุนนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะในการเข้าเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้เด็ดขาด นักลงทุนหลายๆ คนที่ผ่านการฝึกฝนผ่านการเรียนรู้มามากต่อมาก แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็ด้วยการเข้าลงทุนแบบรีบร้อนจนเกินไปกลัวไม่ได้หุ้นหรือกลัวตกรถ สิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความแพ้หรือชนะคือ จังหวะในการเข้า

       จังหวะในการลงทุนจะต้องใจเย็น สุขุม รอบคอบ มองให้รอบด้านครบทุกด้านแล้วจึงลงมือ อย่าบุ่มบ่าม อย่ากลัวไม่ได้หุ้น ใจเย็นๆ อย่าหื่นกระหายอยากลงทุน
       การเร่งรีบเข้าซื้อหุ้นแล้วติดหุ้น(หมายถึงซื้อแล้วหุ้นราคาตก) จะทำให้ตกอยู่ในสภาพเหมือนโดนกักขัง ขยับตัวลำบาก หากไม่อยากตกอยู่สภาพนี้ต้องฝึกให้ใจเย็นกับการเข้าลงทุน
       การลงทุนซื้อหุ้นอย่างใจเย็น และสุขุม รอบคอบ ค่อยๆ ทยอยซื้อเมื่อมั่นใจ จะเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะหุ้นที่เราทยอยซื้อมันค่อยๆ ไต่ขึ้นตามการคาดหมายของเรา การวางแผนเข้าจึงสำคัญมากกว่าการออก ดังนั้น กลยุทธ์ในการเข้าจะต้องชัดเจนและทำอย่างมีวินัย
       เมื่อผ่านการวิเคราะห์จนมั่นใจแล้วว่าใช่แน่ การวางแผนในการเข้าจะต้องทำอย่างมีหลักเกณฑ์  หลักในการเข้าผมสรุปไว้ดังนี้
       1. ราคาหุ้นอยู่ในโซน 1 (PBV ต่ำกว่า 1) โดยเลือกธุรกิจที่มั่นคงและเติบโตต่อเนื่อง จากการขยายการลงทุนใหม่ที่จะมาเสริมรายได้และกำไรสุทธิต่อหุ้นให้เติบโตไปอย่างก้าวกระโดดและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
       2. ราคาหุ้นต่ำกว่าอดีต วอลุ่มเบาบาง (ปริมาณซื้อขายน้อย) ทุกอย่างดูวังเวงไร้สีสัน เป้าหมายคือ ราคาหุ้นควรอยู่ที่พื้นดิน เพื่อไปขายบนยอดดอย
       3. ต้องรู้อนาคตให้ได้ว่า รายได้และผลกำไรสุทธิของกิจการจะสูงสุด ในช่วงไหน จากสาเหตุอะไร โดยเราจะต้องวางแผนเข้าซื้ออย่างใจเย็น เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคือ ความสำเร็จของผลประกอบการที่แสดงถึงรายได้และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่มากกว่าเดิม ถ้าราคาหุ้นเป็นไปตามข้อ1.และข้อ 2. ต้อง                               
จัดหนัก แต่ถ้าราคาหุ้นไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวก็ควรเลี่ยงหรือลงทุนแต่น้อย
       4. ตรวจสอบกราฟของราคาตลาดโดยรวมอยู่ในช่วงกระทิงหรือช่วงหมี เพื่อตรวจสอบทิศทางลมของภาพใหญ่ในตลาด ถ้าตลาดดีมากๆ ก็ควรระมัดระวังว่าราคาหุ้นที่เราสนใจอาจจะแพงไป  ถ้าตลาดแย่นั่นคือ จังหวะในการเข้า แต่ต้องตรวจสอบควบคู่กับข้อ 1. และข้อ 2.
       5. ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวตามที่กล่าวมาจากข้อ 1 ถึงข้อ 4 ก็ไม่ควรลงทุนและควรเฝ้ารอโอกาสในคราวหน้า แม้จะต้องรออีกหลายเดือนหรือหลายปีก็ตาม ดีกว่าไปติดหุ้นแบบแกะไม่ออก ถ้าไม่มีหุ้นที่เข้าเกณฑ์ก็.....


โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส มิถุนายน 2558 คอลัมน์ "ลงทุนด้วยใจ" โดย เพิ่มศักดิ์ มีกุศล

บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง

       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม พม่า จากดินเป็นดาว ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม อองซาน ซูจี หญิงเหล็กแห่งพม่า ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม ปีชง ไม่มี "ชง" ในโหราศาสตร์ไทย และไม่น่ากลัว !! ซิค่ะ

Change-Zodiac-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เตือนภัยไว้ล่วงหน้า ระวัง! อากาศวิปริต (Extreme Weather)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปีนี้พายุจะหนักและรุนแรง" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปฎิทินโหราศาสตร์ไทยอัปยศ กรณีพระราหูย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เฉลยความอัปยศของปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ศึกษากรณี ดาวเสาร์ย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาชีวิต มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาหุ้นเฟซบุ๊ค" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สหรัฐอเมริกาปี 2556" ซิค่ะ

63-EU-Collapse-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุนเซน จะสิ้นอำนาจวาสนาเมื่อใด" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุน เซน ชะตาชีวิตกับเกมอำนาจ" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงเมืองเขมร : ประชาธิปไตยแบบผูกขาด" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ไทยจะเสียพื้นที่รอบเขาพระวิหาร?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และปราชญ์แห่งสยาม?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงพรรคประชาธิปัตย์" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "วิเคราะห์ดวงทักษิณ : ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "กรรมคน-กรรมเมือง (รัฐบุรุษ Vs. ทักษิณ)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ยิ่งตียิ่งดัง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุคไม่มีเงาของตัวเอง" ซิค่ะ

thumb_44_phratrimurati

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "พระพรหม ขลัง ทำไมองค์แตกสลาย?" ซิค่ะ

.

 เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Spread Firefox Affiliate Button

พยากรณ์รายวัน 2559

เชิญคลิก ชมผลการพยากรณ์ฤกษ์งามยามมงคล 2559 ซิค่ะ

คัมภีร์ดวงประกาศิต 2559

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ดวงประกาศิต 2559 ซิค่ะ

แนะนำหุ้นเด่น

เชิญคลิก ชมคำแนะนำหุ้นเด่น ซิค่ะ

หนังสือแนะนำ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2560 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2560 จัดจำหน่ายโดย นานาสาส์น เชิญคลิกซิค่ะ


หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2560 ขนาด A5 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือคนรวยหุ้น ปี 2559-60 เชิญคลิกซิค่ะ

 

หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2560 ฉบับมาตรฐาน เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือ มหาโชค มหาลาภ กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินโหราศาสตร์ 30 ปี (พ.ศ. 2551 - 2580) เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินโหราศาสตร์ 50 ปี (พ.ศ. 2501 - 2550) เชิญคลิกซิค่ะ

เว็บเพื่อนบ้าน

hallmark cordialcard2
hoopsandyoyo psp
Dazzle e-magazine

Dazzle facebook

ดวงประกาศิต facebook

Duangprakasit twitter

Richstock-facebook-thumb

ad2

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3192
mod_vvisit_counterYesterday4272
mod_vvisit_counterThis week16443
mod_vvisit_counterLast week25122
mod_vvisit_counterThis month29446
mod_vvisit_counterLast month97313
mod_vvisit_counterAll days7035155

We have: 8 guests, 6 bots online
Your IP: 54.197.90.95
 , 
Today: ธ.ค. 07, 2016
วารสารดวงประกาศิต
บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250
โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย...นิตยสารดวงประกาศิต!