หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2559 ฉบับมาตรฐาน

หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2559 ฉบับมาตรฐาน เชิญคลิกซิค่ะ

       หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิตเล่มนี้ เป็นหนังสือที่คณะผู้จัดทำ ทำขึ้นสำหรับการใช้งานประจำวันในกิจการงานต่างๆ ของคณะผู้จัดทำ แต่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ท่านอื่นๆ จึงได้ใส่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหลักการหรือแนวทางวิชาโหราศาสตร์ทั่วไป ให้หลากหลายและกว้างขวาง
       ตำราโหราศาสตร์มีหลากหลายและมีหลายสำนัก มีทั้งที่มีประโยชน์เหมาะสมใช้การได้ และหลายส่วนก็ใช้ไม่ได้ ผู้ใฝ่รู้จำเป็นต้องเลือกสรรเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับกิจการงานของแต่ละท่าน
       ความรู้และการวิเคราะห์รวมทั้งการพยากรณ์ทางวิชาโหราศาสตร์มีความสอดคล้องกับวิชาพระพุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้า ที่จะต้องเข้าใจและเข้าถึงจากการไตร่ตรองจากความคิดและปัญญาของตนเองซึ่งบางครั้งไม่จำเป็นต้องค้นคว้าเสาะหาจากโหรหรือนักพยากรณ์ที่เป็นคนดังๆ ที่คิดว่าเก่งมากๆ เลยก็ได้ เพราะส่วนใหญ่แล้วมักเก่งไม่จริง คนที่เข้าใจหลักวิชาพุทธศาสตร์จะเข้าใจในวิชาโหราศาสตร์ได้ไม่ยากเย็น หรือเข้าใจได้ด้วยปัญญาของตนเองเพราะทั้งสองวิชาต่างว่าด้วยกฎของธรรมชาติเหมือนกัน
       ขอให้บุญบารมีของท่านนักโหราศาสตร์ทั้งหลายที่สั่งสมมาจงช่วยดลบันดาลให้ท่านพบแนวทางหรือทางสว่างในการศึกษาวิชาโหราศาสตร์ได้ด้วยปัญญาของตัวท่านเอง
       อนึ่งผู้จัดทำได้พยายามพัฒนาวิชาแขนงนี้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพกิจการงานสมัยใหม่ โดยการพยากรณ์ตลาดหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงินทุกสัปดาห์ในทุกๆ วันจันทร์ แต่เนื่องจากเป็นวิชาการพยากรณ์ใหม่ที่กำลังศึกษาเรียนรู้ อาจมีข้อผิดพลาดจากการพยากรณ์บ้างจึงขอให้ท่านที่ใช้หนังสือเล่มนี้โปรดเข้าใจและอย่าได้ต่อว่ากัน

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการบริหาร นิตยสารดวงประกาศิต

คนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มิถุนายน 2559

นิตยสารคนรวยหุ้น ฉบับรายไตรมาส มิถุนายน 2559

Millionaires don’t use Astrologers,
Billionaires do
                                   J.P. Morgan

       นิตยสารคนรวยหุ้นฉบับนี้ เน้นเรื่องที่คนในวงการสนใจกันมากคือเรื่องของประเทศจีนในมุมมองด้านต่างๆ ของนักเขียนประจำฉบับทุกท่าน เป็นการเจาะจงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีน
       เนื่องจากการสื่อสารของข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การทำนิตยสารเป็นรูปเล่มล่าช้า ไม่ทันยุคและทันเหตุการณ์ นิตยสารคนรวยหุ้นจึงต้องปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในรูปแบบใหม่ จะมีการนำเสนอในรูปแบบของ Facebook , Page และ Website ในโอกาสต่อไป
       ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานในนิตยสารคนรวยหุ้นมาโดยตลอด

 

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการ

สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน ตุลาคม 2559

สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน ตุลาคม 2559

       เศรษฐกิจ – การเงิน ช่วงครึ่งแรกรายรับของประเทศยังคงฝืดเคือง รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ การเจรจาทางธุรกิจประเภทต่างๆ กับต่างชาติมีมากมายในเดือนนี้ แต่เป็นเพียงการพูดจาหรือเจรจาเท่านั้น การตกลงทำสัญญาซื้อขายไม่ค่อยมี แต่ในช่วงครึ่งหลังของเดือน สถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้นพอควร ข้อติดขัดในการเจรจาต่อรองช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีปัญหาลดลง ทำให้เกิดการตกลงและเซ็นสัญญาทางการค้ามากขึ้น การท่องเที่ยวจะมีการจัดโปรโมชั่น การเจรจานำนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเพื่อหวังในอนาคต
       การปกครอง – การเมือง – การทหาร เป็นการปกครองโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา แต่จะมีข้อขัดแย้งในการนำข้อบังคับและกฎหมายเก่าๆ มาใช้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจของผู้บริหารหรือนักการเมืองที่โดนเปลี่ยนไปในรัฐบาลก่อนๆ
       สังคม – อุบัติภัย ภาคการเกษตรจะขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมาให้แม้จะยังรู้สึกฝืดๆ อยู่บ้างก็ตาม

โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2559  โดย อาจารย์ เพิ่มสิน เลิศรัฐการ และอาจารย์ ตะวันรุ่ง แสงปัญญา

ความปลอดภัยของเงินลงทุนต้องมาก่อน

ความปลอดภัยของเงินลงทุน
ต้องมาก่อน

       การลงทุนในหุ้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยจังหวะจะโคนในการเข้าลงทุน การได้กำไรหรือขาดทุนนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะในการเข้าเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้เด็ดขาด นักลงทุนหลายๆ คนที่ผ่านการฝึกฝนผ่านการเรียนรู้มามากต่อมาก แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็ด้วยการเข้าลงทุนแบบรีบร้อนจนเกินไปกลัวไม่ได้หุ้นหรือกลัวตกรถ สิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความแพ้หรือชนะคือ จังหวะในการเข้า

       จังหวะในการลงทุนจะต้องใจเย็น สุขุม รอบคอบ มองให้รอบด้านครบทุกด้านแล้วจึงลงมือ อย่าบุ่มบ่าม อย่ากลัวไม่ได้หุ้น ใจเย็นๆ อย่าหื่นกระหายอยากลงทุน
       การเร่งรีบเข้าซื้อหุ้นแล้วติดหุ้น(หมายถึงซื้อแล้วหุ้นราคาตก) จะทำให้ตกอยู่ในสภาพเหมือนโดนกักขัง ขยับตัวลำบาก หากไม่อยากตกอยู่สภาพนี้ต้องฝึกให้ใจเย็นกับการเข้าลงทุน
       การลงทุนซื้อหุ้นอย่างใจเย็น และสุขุม รอบคอบ ค่อยๆ ทยอยซื้อเมื่อมั่นใจ จะเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะหุ้นที่เราทยอยซื้อมันค่อยๆ ไต่ขึ้นตามการคาดหมายของเรา การวางแผนเข้าจึงสำคัญมากกว่าการออก ดังนั้น กลยุทธ์ในการเข้าจะต้องชัดเจนและทำอย่างมีวินัย
       เมื่อผ่านการวิเคราะห์จนมั่นใจแล้วว่าใช่แน่ การวางแผนในการเข้าจะต้องทำอย่างมีหลักเกณฑ์  หลักในการเข้าผมสรุปไว้ดังนี้
       1. ราคาหุ้นอยู่ในโซน 1 (PBV ต่ำกว่า 1) โดยเลือกธุรกิจที่มั่นคงและเติบโตต่อเนื่อง จากการขยายการลงทุนใหม่ที่จะมาเสริมรายได้และกำไรสุทธิต่อหุ้นให้เติบโตไปอย่างก้าวกระโดดและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
       2. ราคาหุ้นต่ำกว่าอดีต วอลุ่มเบาบาง (ปริมาณซื้อขายน้อย) ทุกอย่างดูวังเวงไร้สีสัน เป้าหมายคือ ราคาหุ้นควรอยู่ที่พื้นดิน เพื่อไปขายบนยอดดอย
       3. ต้องรู้อนาคตให้ได้ว่า รายได้และผลกำไรสุทธิของกิจการจะสูงสุด ในช่วงไหน จากสาเหตุอะไร โดยเราจะต้องวางแผนเข้าซื้ออย่างใจเย็น เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคือ ความสำเร็จของผลประกอบการที่แสดงถึงรายได้และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่มากกว่าเดิม ถ้าราคาหุ้นเป็นไปตามข้อ1.และข้อ 2. ต้อง                               
จัดหนัก แต่ถ้าราคาหุ้นไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวก็ควรเลี่ยงหรือลงทุนแต่น้อย
       4. ตรวจสอบกราฟของราคาตลาดโดยรวมอยู่ในช่วงกระทิงหรือช่วงหมี เพื่อตรวจสอบทิศทางลมของภาพใหญ่ในตลาด ถ้าตลาดดีมากๆ ก็ควรระมัดระวังว่าราคาหุ้นที่เราสนใจอาจจะแพงไป  ถ้าตลาดแย่นั่นคือ จังหวะในการเข้า แต่ต้องตรวจสอบควบคู่กับข้อ 1. และข้อ 2.
       5. ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวตามที่กล่าวมาจากข้อ 1 ถึงข้อ 4 ก็ไม่ควรลงทุนและควรเฝ้ารอโอกาสในคราวหน้า แม้จะต้องรออีกหลายเดือนหรือหลายปีก็ตาม ดีกว่าไปติดหุ้นแบบแกะไม่ออก ถ้าไม่มีหุ้นที่เข้าเกณฑ์ก็.....


โปรดติดตามอ่าน ในนิตยสารคนรวยหุ้น รายไตรมาส มิถุนายน 2558 คอลัมน์ "ลงทุนด้วยใจ" โดย เพิ่มศักดิ์ มีกุศล

บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง

       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม พม่า จากดินเป็นดาว ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม อองซาน ซูจี หญิงเหล็กแห่งพม่า ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม ปีชง ไม่มี "ชง" ในโหราศาสตร์ไทย และไม่น่ากลัว !! ซิค่ะ

Change-Zodiac-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เตือนภัยไว้ล่วงหน้า ระวัง! อากาศวิปริต (Extreme Weather)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปีนี้พายุจะหนักและรุนแรง" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปฎิทินโหราศาสตร์ไทยอัปยศ กรณีพระราหูย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เฉลยความอัปยศของปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ศึกษากรณี ดาวเสาร์ย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาชีวิต มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาหุ้นเฟซบุ๊ค" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สหรัฐอเมริกาปี 2556" ซิค่ะ

63-EU-Collapse-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุนเซน จะสิ้นอำนาจวาสนาเมื่อใด" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุน เซน ชะตาชีวิตกับเกมอำนาจ" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงเมืองเขมร : ประชาธิปไตยแบบผูกขาด" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ไทยจะเสียพื้นที่รอบเขาพระวิหาร?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และปราชญ์แห่งสยาม?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงพรรคประชาธิปัตย์" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "วิเคราะห์ดวงทักษิณ : ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "กรรมคน-กรรมเมือง (รัฐบุรุษ Vs. ทักษิณ)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ยิ่งตียิ่งดัง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุคไม่มีเงาของตัวเอง" ซิค่ะ

thumb_44_phratrimurati

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "พระพรหม ขลัง ทำไมองค์แตกสลาย?" ซิค่ะ

.

 เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Spread Firefox Affiliate Button

พยากรณ์รายวัน 2559

เชิญคลิก ชมผลการพยากรณ์ฤกษ์งามยามมงคล 2559 ซิค่ะ

คัมภีร์ดวงประกาศิต 2559

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ดวงประกาศิต 2559 ซิค่ะ

แนะนำหุ้นเด่น

เชิญคลิก ชมคำแนะนำหุ้นเด่น ซิค่ะ

หนังสือแนะนำ

หนังสือปฏิทินโหราศาสตร์ 30 ปี (พ.ศ. 2551 - 2580) เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินโหราศาสตร์ 50 ปี (พ.ศ. 2501 - 2550) เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2559 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2559 จัดจำหน่ายโดย นานาสาส์น เชิญคลิกซิค่ะ


หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2559 ขนาด A5 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือคนรวยหุ้น ปี 2559-60 เชิญคลิกซิค่ะ

 

หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2559 ฉบับมาตรฐาน เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือ มหาโชค มหาลาภ กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 เชิญคลิกซิค่ะ

เว็บเพื่อนบ้าน

hallmark cordialcard2
hoopsandyoyo psp
Dazzle e-magazine

Dazzle facebook

ดวงประกาศิต facebook

Duangprakasit twitter

Richstock-facebook-thumb

ad2

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2252
mod_vvisit_counterYesterday1935
mod_vvisit_counterThis week4187
mod_vvisit_counterLast week24166
mod_vvisit_counterThis month74408
mod_vvisit_counterLast month68937
mod_vvisit_counterAll days6886005

We have: 21 guests, 8 bots online
Your IP: 54.163.142.252
 , 
Today: ต.ค. 24, 2016
วารสารดวงประกาศิต
บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250
โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย...นิตยสารดวงประกาศิต!