สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน มิถุนายน 2560

สถานการณ์ของไทย ในรอบเดือน มิถุนายน 2560

        เศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง
        เศรษฐกิจของประเทศยังคงไม่ฟื้นตัว  การค้า การท่องเที่ยวยังคงซบเซาต่อเนื่อง
        การเงิน-การคลังเริ่มดีขึ้นมานิดหน่อย
        รายได้ของรัฐบาลจากการเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้มีเงินในคลังของประเทศไม่สามารถใช้จ่ายได้พอเพียง การเบิกงบประมาณมาใช้จ่ายจึงติดขัด เพราะเศรษฐกิจซบเซา และมีบางหน่วยงานเบิกงบประมาณเกินสมควรหรือโอเว่อร์ไปบ้าง ทำให้รายจ่ายของประเทศบางส่วนเกินจริง ในเดือนนี้จะมีคนมียศใหญ่ๆ มาเบิกงบประมาณเกินกว่าความเป็นจริง   
        การเมือง-การปกครอง-การทหาร
        การรบที่เคยปะทะกันก่อนหน้านี้จะยุติตกลงกันได้  การทหารจะผ่อนคลายเบาลง การใช้เงินรวมทั้งวงประมาณ และงบพิเศษจะมีการถกเถียงกันมาก
        มีการจัดสรรตำแหน่ง วางระบบทางการทหารแบบลงตัวเรียบร้อย จัดระบบภายในเรื่องยศ ตำแหน่ง การเงิน ค่าใช้จ่าย   
        สังคมและอุบัติภัย
        มีโอกาสที่จะเกิดการวางระเบิดตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ เพื่อป่วนเมือง แต่จะไม่มากหรือใหญ่เท่าช่วงก่อนๆ ทำให้ผู้คนตกใจไม่มากนัก หรืออาจเป็นเพราะมีความเคยชินมากขึ้นก็ได้
        เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจซบเซามานานหลายปี ทำให้ผู้ผลิตและบริษัทบางแห่งจะขาดอากาศ (เงิน) หายใจ จะทำให้มีการเลิกจ้างและปิดกิจการของบริษัทห้างร้านและโรงงานบางแห่ง ซึ่งเป็นไปตามวาระและสภาพของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์จะมียอดสั่งซื้อเข้ามาลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์ เครื่องยนต์ และส่วนประกอบเป็นการรีโนเวท (Renovate) อุตสาหกรรม จะเกิดโกลาหลกันสักพักใหญ่ เมื่อเข้าที่แล้วจะกลับมาดีดังเดิม

โปรดติดตามอ่าน ในหนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต ๒๕๖๐ ฉบับมาตรฐาน โดย อาจารย์ เพิ่มสิน เลิศรัฐการ และอาจารย์ ตะวันรุ่ง แสงปัญญา

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2560

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2560 เชิญคลิกซิค่ะ

     หนังสือ ฤกษ์งามยามมงคล เป็นการนำความรู้วิชาโหราศาสตร์ระบบนิรายนะวิธี (Fixed Zodiac) มาพัฒนาให้ก้าวหน้าเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ ตั้งแต่เกิดจนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆ ได้อย่างดียิ่ง เป็นการนำวิชาที่มีอยู่ยาวนานในสังคมไทยมาใช้ประโยชน์อย่างสมค่าของวิชา
     ฤกษ์ผ่าคลอดถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตโดยเน้นให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้มีความคิด
สติปัญญาดี เป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีสถานะการเงินดีจากการประกอบสัมมาอาชีวะที่สุจริต เพื่อหวังว่าจะเป็นกำลังของครอบครัวให้เติบใหญ่ก้าวหน้า อันจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป ดวงชะตากำเนิดถือเป็นดวงชะตาที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ที่จะติดตัวตลอดไปจนสิ้นอายุขัย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
    ฤกษ์อุปสมบท เน้นในเรื่องอุปสมบทเป็นพระที่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหรือพระธรรม บวชแล้วได้พบกับอาจารย์ มีธรรมะหรือมีคำสอนที่ถูกต้อง เพื่อจักได้สืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป
    คณะผู้จัดทำเป็นนักโหราศาสตร์ที่นำความรู้ในวิชามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ มิได้มีอาชีพดูดวงหรือวางฤกษ์ ข้อเขียนทั้งหมดจึงเที่ยงตรงและไม่มีเจตนาแอบแฝง ให้ท่านผู้อ่านมาเสียเงินเสียทองเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ แต่ประการใด
     ท่านผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ต้องระลึกและเข้าใจด้วยว่า ในแต่ละวันแม้จะเป็นวันดี แต่จะดีมากหรือน้อยต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในวันนั้นๆ และรายละเอียดของแต่ละบุคคล ผู้จัดทำไม่สามารถลงรายละเอียดได้ จึงเขียนไว้เป็นแนวทางเท่านั้น
     ขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายที่สั่งสมมา จงช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้หนังสือเล่มนี้ด้วยเทอญ

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการบริหาร และผู้พยากรณ์

หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2560 ฉบับมาตรฐาน

หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2560 ฉบับมาตรฐาน เชิญคลิกซิค่ะ

        วิชาโหราศาสตร์ไทยมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย มีหลายสำนัก หลากหลายอาจารย์ แม้หลักวิชาจะมีส่วนสำคัญหรือใหญ่ๆ เหมือนกัน แต่ในหลักย่อยหรือรายละเอียดจะแตกต่างกันออกไปมากมาย
        หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิตเล่มนี้ได้รวบรวมหลักเกณฑ์ใหญ่ๆ และย่อยๆ หลากหลาย จึงสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหลักวิชาของสำนักต่างๆ ได้  แต่ถ้าจะเฟ้นหาของดีและใช้หมดทุกสำนัก เราคงจะหาวันดีๆ เพื่อวางฤกษ์ไม่ได้ หรือมีได้ก็น้อยวัน ดังนั้นท่านผู้ใช้คงต้องใช้หลักการที่พอดีและเหมาะสมกับการใช้งาน เพราะหลักการต่างๆ มักขัดแย้งกัน ท่านผู้ใช้ต้องพิจารณาในรายละเอียดเอง เช่น
        1. ระบบปฏิทิน โดยเฉพาะปฏิทินระบบนิรายนะ (Fixed Zodiac) กับระบบสุริยยาตร์ การคำนวณค่าองศาของดาวในแต่ละวันจะไม่เท่ากัน ทำให้ดาวในราศีจักรบางดวงอยู่คนละราศีกัน ส่วนดาวในนวางค์จักรแตกต่างกันหลายดวง
        2. การคำนวณขึ้น- แรม หรือจันทร์เพ็ญ- จันทร์ดับระหว่างการคำนวณทางดาราศาสตร์ในระบบนิรายนะหรือดิถีเพียรและระบบสุริยยาตร์มักคลาดเคลื่อนกัน 1-2 วัน เนื่องจากการโคจรของดาวจันทร์รอบโลกกินเวลา 27 - 29 วัน (คาบเวลาการโคจรแบบดาราคติ 27.321582 วัน แต่คาบเวลาการโคจรแบบจันทรคติ 29.530588 วัน) การคำนวณขึ้น-แรมจึงคลาดเคลื่อน ดังนั้นปฏิทินระบบสุริยยาตร์จึงมีขึ้น-แรมไม่ตรงกับดาราศาสตร์ สังเกตจากวันจันทร์เพ็ญหรือจันทร์ดับมักคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน 1-2 วัน ทำให้เกิดข้อสงสัยในการกำหนดฤกษ์ล่าง ซึ่งกำหนดโดยเดือนกับวันขึ้น-แรม จะตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไร นอกจากนั้นการใช้ปฏิทินดังกล่าว ยังใช้ในการหาหลักวิชาอื่นๆ อีกมากมาย จึงมีข้อสงสัยว่าปฏิทินไม่ตรงแล้วจะทำให้วิชาที่นำเสนอมานั้นใช้ได้หรือไม่?
        3. การวางลัคนา (ล) มีหลายหลัก มีทั้งหลักการวางแบบมัธยม (6.00น. เป็นเวลาเปลี่ยนวัน) การวางลัคนาโดยใช้เวลาดาวหรือแบบนักษัตร (Sidereal time) หรือการวางลัคนาแบบอันโตนาที ซึ่งยังมีรายละเอียดของการเปลี่ยนวันใหม่จะใช้เวลาไหน หรือจะใช้เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้น นอกจากนั้นจะต้องตัดเวลาท้องถิ่นอีกหรือไม่ เป็นต้น ฯลฯ
        จากประสบการณ์ของผู้เขียนเห็นว่าผู้ใช้หรือผู้ศึกษาจำเป็นต้องเลือกหลักวิชาบางหลัก ไม่จำเป็นต้องเลือกหลายหลักหรือหลายแบบ หากหลักวิชานั้นสามารถพยากรณ์เรื่องราวต่างๆ ได้ถูกต้องแม่นยำ ในเบื้องต้นก็คือการดูดวงชะตาชีวิตของผู้คน การริเริ่มทำกิจกรรม กิจการต่างๆ ให้ผลตรงกับฤกษ์ ทั้งที่ได้ผลดี และที่ไม่ได้ผล ถ้าหากไม่ได้ผลต้องตรวจสอบว่าผิดพลาดตรงไหน ถ้าทราบข้อผิดพลาด ก็จะรู้หลักวิชาที่ถูกต้องได้
        ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาและ/หรือใช้ประโยชน์ในกิจการงาน โดยใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ที่ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อจักได้จรรโลงวิชานี้ให้ก้าวหน้าสืบไป
        อนึ่ง หลังจากเขียนต้นฉบับเสร็จในเดือนตุลาคม ก่อนส่งเข้าโรงพิมพ์ผู้เขียนได้ค้นพบการพยากรณ์ใหม่ จึงต้องนำต้นฉบับมาทบทวนและแก้ไขใหม่ เกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์ประจำวันและประจำเดือน ทำให้ข้อความที่พยากรณ์ใหม่ในเล่มนี้ สำหรับปี ๒๕๖๐ อาจไม่ตรงกับฉบับย่อที่เป็นเล่ม A4 (ฤกษ์งามยามมงคล) และปฏิทินแขวนที่พิมพ์เสร็จไปก่อนหน้านี้แล้วในบางวัน จึงเรียนท่านผู้อ่านขอให้ใช้เล่มนี้ (คัมภีร์ดวงประกาศิต ๒๕๖๐) เป็นหลัก

เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการบริหาร และผู้พยากรณ์

บทความเด่น ประเด็นดัง แม่นยำยิ่ง

       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วารสารดวงประกาศิต ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวิชาโหราศาสตร์ได้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านการพยากรณ์ที่นำวิชาดาราศาสตร์มาร่วมใช้อย่างใกล้ชิด และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมประยุกต์ใช้ ทำการพยากรณ์มีความหลากหลาย ล้ำลึก ถูกต้อง และแม่นยำ ดังบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่ลงในวารสาร ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องและแม่นยำ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม พม่า จากดินเป็นดาว ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม อองซาน ซูจี หญิงเหล็กแห่งพม่า ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม ปีชง ไม่มี "ชง" ในโหราศาสตร์ไทย และไม่น่ากลัว !! ซิค่ะ

Change-Zodiac-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เตือนภัยไว้ล่วงหน้า ระวัง! อากาศวิปริต (Extreme Weather)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปีนี้พายุจะหนักและรุนแรง" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ปฎิทินโหราศาสตร์ไทยอัปยศ กรณีพระราหูย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "เฉลยความอัปยศของปฏิทินโหราศาสตร์ไทย ศึกษากรณี ดาวเสาร์ย้ายราศี" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาชีวิต มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ชะตาหุ้นเฟซบุ๊ค" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สหรัฐอเมริกาปี 2556" ซิค่ะ

63-EU-Collapse-thumb

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุนเซน จะสิ้นอำนาจวาสนาเมื่อใด" ซิค่ะ


คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ฮุน เซน ชะตาชีวิตกับเกมอำนาจ" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงเมืองเขมร : ประชาธิปไตยแบบผูกขาด" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ไทยจะเสียพื้นที่รอบเขาพระวิหาร?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และปราชญ์แห่งสยาม?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ดวงพรรคประชาธิปัตย์" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "วิเคราะห์ดวงทักษิณ : ทักษิณ ผู้จะพลิกแผ่นดิน?" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "กรรมคน-กรรมเมือง (รัฐบุรุษ Vs. ทักษิณ)" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "ยิ่งตียิ่งดัง พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส" ซิค่ะ

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุคไม่มีเงาของตัวเอง" ซิค่ะ

thumb_44_phratrimurati

คลิกดูคอลัมน์เต็ม "พระพรหม ขลัง ทำไมองค์แตกสลาย?" ซิค่ะ

.

 เว็บไซต์นี้ไม่สนับสนุนการทำงานของ IE6 ดาวน์โหลด Firefox Spread Firefox Affiliate Button

พยากรณ์รายวัน 2560

เชิญคลิก ชมผลการพยากรณ์ฤกษ์งามยามมงคล 2560 ซิค่ะ

คัมภีร์ดวงประกาศิต 2560

เชิญคลิก ชมการพยากรณ์คัมภีร์ดวงประกาศิต 2560 ซิค่ะ

คู่มือการใช้คัมภีร์ดวงประกาศิต

เชิญคลิกชม คู่มือการอ่าน (การใช้) คัมภีร์ดวงประกาศิต ซิค่ะ

หนังสือแนะนำ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2560 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2560 จัดจำหน่ายโดย นานาสาส์น เชิญคลิกซิค่ะ


หนังสือปฏิทินไทยฤกษ์งามยามมงคล ลือชาประกาศิต 2560 ขนาด A5 เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือคัมภีร์ดวงประกาศิต 2560 ฉบับมาตรฐาน เชิญคลิกซิค่ะ

 

หนังสือปฏิทินโหราศาสตร์ 30 ปี (พ.ศ. 2551 - 2580) เชิญคลิกซิค่ะ

หนังสือปฏิทินโหราศาสตร์ 50 ปี (พ.ศ. 2501 - 2550) เชิญคลิกซิค่ะ

เว็บเพื่อนบ้าน

hallmark cordialcard2
hoopsandyoyo psp
Dazzle e-magazine

Dazzle facebook

ดวงประกาศิต facebook

Duangprakasit twitter

Richstock-facebook-thumb

ad2

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday766
mod_vvisit_counterYesterday4884
mod_vvisit_counterThis week10521
mod_vvisit_counterLast week31914
mod_vvisit_counterThis month112775
mod_vvisit_counterLast month146671
mod_vvisit_counterAll days7888782

We have: 32 guests, 11 bots online
Your IP: 54.145.69.236
 , 
Today: มิ.ย. 26, 2017
วารสารดวงประกาศิต
บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250
โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย...นิตยสารดวงประกาศิต!