ฤกษ์ลาสิกขาจากโหราจารย์ แต่ถูกปฎิเสธจากพระอุปัชฌาย์

40_occasion_leave_buddhist_monkhoodรู้มากยากนาน รู้น้อยพลอยรำคาญ
ฤกษ์ลาสิกขาจากโหราจารย์
แต่ถูกปฎิเสธจากพระอุปัชฌาย์

      ... มาถึงปัญหาที่ชวนปวดหัวเฉพาะตัว เนื่องด้วยพระสงฆ์ที่จะลาสิกขาเป็นดวงชะตา “คู่แฝด” จากประสบการณ์ (รู้มากยากนาน–รู้น้อยพลอยรำคาญ) ความเชื่อของคนโบราณในเรื่อง “ลูกแฝด” มีหลากหลายความเชื่อ ... คู่แฝดคนแรกที่คลอดออกมาจะต้องเป็นน้อง (ใช้วิธีผ่าตัดคลอดแบบสมัยใหม่ก็ตาม) คนที่สองจากท้องแม่ต้องให้ถือว่าเป็น “พี่” คราวนี้โอละพ่อ!! เมื่อถึงคราวบวชเณร – บวชพระ... ถ้าหากโหราจารย์ขาดประสบการณ์อาจจะได้รับ “ตราบาป” โดยไม่รู้ตัวเองว่า... ได้ทำผิดอย่างมหันต์เข้าให้แล้ว ตัวอย่างเวลาตกฟาก (เวลาเกิด) เป็นของคนพี่ที่เป็นข้อเท็จจริง “ดวงแฝดพี่แท้” (แต่มิใช่เป็นคนบวช!) เป็นเวรเป็นกรรมทันที
     สมมุติว่า... ถ้าวาง “ลัคนาดวงฤกษ์” ให้ลาสิกขาหรือทำการมงคลใดๆ ก็ตาม กำหนดให้ลัคนาฤกษ์สถิตที่ราศีกรกฎ หรือราศีมีน ปัญหาเกิดขึ้นทันทีเพราะเป็นเรือน “วินาศ”  หรือเรือน “มรณะ” ของคู่แฝดน้องอย่างร้ายแรง!? เพราะข้อเท็จจริงคนที่เป็นแฝดน้องแท้ๆเป็นคนบวชพระ... จึงเป็นเรื่องปวดเศียรเวียนเกล้าแบบตาลปัตร “พี่กลายเป็นน้อง น้องกลายเป็นพี่” โดย...


โปรดติดตามอ่านในดวงประกาศิต ฉบับ เมยายน 2553 คอลัมน์ "มิติอมตะ" โดย พรานดาว และ อ.สลักดาว

เพื่อ เป็นศึกษาปรากฏการณ์เกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศในปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการสร้างพระพิฆเนศพร้อมเทวาลัยและบริเวณนิทรรศการเผยแพร่ความ รู้ ครูศิลปะขึ้น รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และองค์ประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ยังถือเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับครูศิลปะ ให้เป็นแบบอย่างด้านประติมากรรมของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์และผู้สนใจทั่ว ไปได้นำความรู้เกี่ยวกับพระพิฆเนศเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปะวิทยา การต่างๆ ส่งเสริมให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อปัญหา และอุปสรรคใดๆ เกิดความคิดและการปฏิบัติที่ดีงามในอันที่จะสร้างประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นสืบไป
วารสารดวงประกาศิต
บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250
โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย...นิตยสารดวงประกาศิต!