Scriptures-Life-Book2556

หนังสือคัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ
และอนาคต ๒๕๕๖

linerainbow

ผู้แต่ง :
พยากรณ์โดย
โหราจารย์ สุวิทย์ ตันติสุนทรชัย
ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทย (คุรุโหร) ชั้นสูง
ประธานชมรมโหรนิรายนะวิธี (Fixed Zodiac)
ประธานโหราสภา-ดวงประกาศิต

บรรณาธิการ
เพิ่มสิน เลิศรัฐการ
ศ.บ., พ.ม., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
บรรณาธิการบริหาร นิตยสารดวงประกาศิต
และนิตยสารคนรวยหุ้น

ISBN : 978-616-7729-04-6

ปีพิมพ์ : ตุลาคม 2555

ขนาด : 20.9 x 28.6 cm.

จำนวนหน้า : 28 หน้า

ราคา : 79 บาทรายละเอียดหนังสือคัมภีร์ชีวิต ธุรกิจ และอนาคต ๒๕๕๖
       หนังสือคัมภีร์ชีวิต ธุรกิจและอนาคต ๒๕๕๖ เป็นคู่มือในการวางแผนดำเนินชีวิต และประกอบธุรกิจ ช่วยเสริมความรุ่งเรือง ความสำเร็จ เสริมสิริมงคล และโชคลาภ ด้วยรูปแบบทันสมัย เข้าใจเร็ว พยากรณ์ก้าวหน้าสมัยใหม่ บอกวันฤกษ์งามยามมงค พยากรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน พยากรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ พยากรณ์ราคาน้ำมัน ทองคำ และตลาดหุ้น พยากรณ์ครบถ้วน ด้วยสือสัญลักษณ์ แม่นยำ ก้าวหน้า ครบประโยชน์
       โดยเนื้อหาในหนังสือนี้ ประกอบไปด้วย
       - สรุปสถานการณ์ของโลกและของไทย ปี 2556 เป็นการพยากรณ์สถานการณ์ของโลกและของไทย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในรอบเดือนต่างๆ ตลอดปี 2556
       - แพลนเนอร์ฤกษ์งามยามมงคล ที่เป็นคัมภีร์ประจำตัว ประจำบ้าน และสำนักงาน เพื่อการเลือกวันดีหรือหลีกเลี่ยงวันไม่เป็นมงคล ในการประกอบการตัดสินใจประจำวัน ครบถ้วนด้วยฤกษ์เสริมสิริมงคลต่างๆ ทั้งฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ออกรถใหม่ ฤกษ์สร้างอาคาร บ้านใหม่ ฤกษ์ปลุกเสกเครื่องรางของคลัง ฯลฯ , ฤกษ์เสริมความสำเร็จ โชคลาภ ทั้งฤกษ์เริ่มต้นธุรกิจใหม่ประเภทต่างๆ ทองคำราคาขึ้น-ลง หุ้นขึ้น-ลง วันการเงินดี-ไม่ดี , ฤกษ์หลีกเลี่ยงวันไม่เป็นมงคล ทั้งฤกษ์วันห้ามย้ายบ้าน-ที่ทำงาน วันห้ามรับคนเข้าบ้าน-ที่ทำงาน วันห้ามกำหนดฤกษ์ผ่าคลอด วันห้ามเริ่มต้นธุรกิจใหม่ , การพยากรณ์เหตุการณ์ประจำวัน ทั้งวันมีพายุ ฝนตกหนัก วันเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย วันนี้จะเกิดเหตุการณ์สำคัญเรื่องใด ตลอดทั้ง 356 วัน

 

 

Scriptures-Life-Book2556-MAY_01 Scriptures-Life-Book2556-MAY_02 Scriptures-Life-Book2556-MAY_03 Scriptures-Life-Book2556-MAY_04 Scriptures-Life-Book2556-MAY_05 Scriptures-Life-Book2556-MAY_06 Scriptures-Life-Book2556-MAY_07
Scriptures-Life-Book2556-MAY_08 Scriptures-Life-Book2556-MAY_09 Scriptures-Life-Book2556-MAY_10 Scriptures-Life-Book2556-MAY_11 Scriptures-Life-Book2556-MAY_12 Scriptures-Life-Book2556-MAY_13 Scriptures-Life-Book2556-MAY_14
Scriptures-Life-Book2556-MAY_15 Scriptures-Life-Book2556-MAY_16 Scriptures-Life-Book2556-MAY_17 Scriptures-Life-Book2556-MAY_18 Scriptures-Life-Book2556-MAY_19 Scriptures-Life-Book2556-MAY_20 Scriptures-Life-Book2556-MAY_21
Scriptures-Life-Book2556-MAY_22 Scriptures-Life-Book2556-MAY_23 Scriptures-Life-Book2556-MAY_24 Scriptures-Life-Book2556-MAY_25 Scriptures-Life-Book2556-MAY_26 Scriptures-Life-Book2556-MAY_27 Scriptures-Life-Book2556-MAY_28
Scriptures-Life-Book2556-MAY_29 Scriptures-Life-Book2556-MAY_30 Scriptures-Life-Book2556-MAY_31 Scriptures-Life-Book2556-MAY_32 Scriptures-Life-Book2556-MAY_33 Scriptures-Life-Book2556-MAY_34 Scriptures-Life-Book2556-MAY_35
Scriptures-Life-Book2556-MAY_36 Scriptures-Life-Book2556-MAY_37 Scriptures-Life-Book2556-MAY_38 Scriptures-Life-Book2556-MAY_39 Scriptures-Life-Book2556-MAY_40 Scriptures-Life-Book2556-MAY_41 Scriptures-Life-Book2556-MAY_42
Scriptures-Life-Book2556-MAY_43 Scriptures-Life-Book2556-MAY_44 Scriptures-Life-Book2556-MAY_45 Scriptures-Life-Book2556-MAY_46 Scriptures-Life-Book2556-MAY_47 Scriptures-Life-Book2556-MAY_48 Scriptures-Life-Book2556-MAY_49
Scriptures-Life-Book2556-MAY_50 Scriptures-Life-Book2556-MAY_51 Scriptures-Life-Book2556-MAY_52 Scriptures-Life-Book2556-MAY_53 Scriptures-Life-Book2556-MAY_54 Scriptures-Life-Book2556-MAY_55 Scriptures-Life-Book2556-MAY_56
Scriptures-Life-Book2556-MAY_57 Scriptures-Life-Book2556-MAY_58 Scriptures-Life-Book2556-MAY_59 Scriptures-Life-Book2556-MAY_60 Scriptures-Life-Book2556-MAY_61 Scriptures-Life-Book2556-MAY_62 Scriptures-Life-Book2556-MAY_63
Scriptures-Life-Book2556-MAY_64 Scriptures-Life-Book2556-MAY_65 Scriptures-Life-Book2556-MAY_66 Scriptures-Life-Book2556-MAY_67 Scriptures-Life-Book2556-MAY_68 Scriptures-Life-Book2556-MAY_69 Scriptures-Life-Book2556-MAY_70
Scriptures-Life-Book2556-MAY_71 Scriptures-Life-Book2556-MAY_72 Scriptures-Life-Book2556-MAY_73 Scriptures-Life-Book2556-MAY_74 Scriptures-Life-Book2556-MAY_75 Scriptures-Life-Book2556-MAY_76 Scriptures-Life-Book2556-MAY_77
Scriptures-Life-Book2556-MAY_78 Scriptures-Life-Book2556-MAY_79 Scriptures-Life-Book2556-MAY_80 Scriptures-Life-Book2556-MAY_81 Scriptures-Life-Book2556-MAY_82 Scriptures-Life-Book2556-MAY_83 Scriptures-Life-Book2556-MAY_84

.

วารสารดวงประกาศิต
บริษัท สำนักพิมพ์แพนสยาม จำกัด 64 ซอยพัฒนาการ 59 ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กทม 10250
โทร 0-2322-0291-99 แฟกซ์ 0-2322-0290
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย...นิตยสารดวงประกาศิต!